Op 15 december 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur organiseert M2i in samenwerking met het NWO instituut DIFFER een sessie over de wetenschappelijke infrastructuur voor materialen voor de energie transitie.

Nederland mist een grote wetenschappelijke infrastructuur voor materialen, ihb. voor materialen voor de energie transitie. Het Rathenau rapport ”Onderzoeksinfrastructuur voor materialen in Nederland” identificeert twee belangrijke knelpunten. Ten eerste ontbreekt de financiering voor de bemensing, het onderhoud en de update van infrastructuur. Ten tweede is er behoefte aan coördinatie binnen de onderzoeksgemeenschap en bij de financiers. Het rapport noemt het belang van communityvorming en het versterken en verbeteren van de netwerken. De huidige gemeenschap dient versterkt te worden en de zichtbaarheid van de materialen-sector als een onderscheidend, sterk Nederlands onderzoeksdomein moet worden vergroot.

Er is een noodzaak voor een nationale, gedeelde basisinfrastructuur op te zetten die wordt ondersteund door nationale servicecentra. De onderzoeksinfrastructuur behoeft een langetermijnvisie en langetermijnfinanciering. De voordelen hiervan zijn evident: kostendeling, efficiënter gebruik van apparatuur, operationele ondersteuning en het doorontwikkelen van de infrastructuur  volgens de steeds veranderende behoeftes van de gemeenschap. De bemensing en onderhoud van apparatuur dienen begroot te worden, en voorkomen dient te worden dat dure apparaten worden aangeschaft die na een periode van vier jaar in onbruik raken.

NWO instituut DIFFER en M2i hebben besloten deze uitdaging aan te gaan en spreken de ambitie uit om een grote infrastructuur bij DIFFER te realiseren met als zwaartepunt: onderzoek materialen voor de energietransitie.

De strategische partnership van DIFFER met M2i is heel natuurlijk. M2i kent de gemeenschap van materialenexperts. DIFFER heeft al een jarenlange ervaring met het exploiteren van grote wetenschappelijke infrastructuur zoals MAGNUM en de Ion Beam Facility, heeft een organisatie die is toegesneden op het ontvangen en ondersteunen van externe wetenschappers en ingenieurs die hun werk in korte tijd succesvol moeten uitvoeren. Na een interne analyse, willen de DIFFER wetenschappers nu met de community in contact komen, onze ideeën presenteren en heel belangrijk, jullie ideeën, systeemeisen en suggesties ophalen en meewegen.

Op 15 December van 15.00 tot 17.00 h , in de middag na de M2i conferentie willen we een eerste sessie hieraan wijden, waarvoor we jullie van harte uitnodigen.