Materials innovation institute (M2i) introduceert haar nieuwe corporate style. Deze symboliseert de de vernieuwde organisatie: een combinatie van instituut en bedrijven. M2i transformeert vanuit het voormalige Technologisch Top Instituut naar een vernieuwde netwerkorganisatie met vier service-gebieden voor de materialen wereld.

Het nieuwe logo is een reflectie van de vernieuwde, brede positionering van M2i. Het staat voor de nieuwe strategie, de cultuur en de manier waarop M2i wil samenwerken met haar klanten. Mario van Wingerde, CEO van M2i: “Met de nieuwe portfolio structuur in vier service gebieden zal M2i een cruciale rol vervullen in de kennisontwikkeling en de markt van materialen. Als netwerkorganisatie zijn wij de spil in het verbinden van kennis en spelers in het materialen eco-systeem: we coördineren onderzoek, organiseren via platforms kennisbruggen in complexe onderwerpen, ontsluiten kennis voor valorisatie in een model van open innovatie in de high-tech wereld en zijn human capital partner in strategische en personele vraagstukken”. De centrale drijfveer van M2i is “we enable materials innovation” en wordt verbonden met resultaat door met innovaties en partnerships betere producten en oplossingen te creëren die uiteindelijk een positieve impact geven op een beter leven en de maatschappij.

Centraal in de nieuwe corporate style staan M2i’s vier service areas: Science, Market Platforms, Valorization en Human Capital. De komende tijd zal de nieuwe corporate style zichtbaar worden in alle communicatie uitingen, zoals rapporten, factsheets en presentaties en op de nieuwe website die in ontwikkeling is.

Over M2i

M2i is een onafhankelijke netwerk organisatie op het gebied van materialen (zoals metalen, composieten, dunne films, smart materials, beton en hybride materialen) en verricht sinds 1997 samen met haar industriële en academische partners onderzoek in met name Nederland. M2i speelt een belangrijke rol met name binnen de agenda van de topsector High Tech Systems & Materials (HTSM). Voor het wetenschappelijk research programma wordt gebruik gemaakt van zowel nationale (STW en FOM) als internationale (RFCS en Horizon 2020) instrumenten voor industrieel co-funded materiaal onderzoek.

M2i combineert haar rol als partner in kennisontwikkeling, onderzoek en valorisatie met een sterke human capital agenda door het vinden van de juiste professionals voor de sectoren Materialen, Chemie, en Life-Sciences middels het uitgebreide netwerk van experts, researchers, ontwikkelaars en engineers alsmede business professionals en managers. Zo is M2i zowel kennispartner als partner in strategische en operationele personeelsvraagstukken en als zodanig “enabler” van materiaalinnovatie.

M2i Logo hoge resolutie