Lezingenmiddag Lijmtechnologie en rondleiding ASML

Organisatie: Dutch Adhesion Society/ Bond voor Materialenkennis sectie Hechting/ Hechtingsinstituut TU Delft.

Plaats: Experience Centre (auditorium) ASML, De Run, 5504 DM Veldhoven

Voertaal: Engels

Datum: Maandag 5 maart 2018

Programma:

12.45-13.00 uur Ontvangst

13.00-13.15 uur Jurgen Vrenken (Tata Steel, dag voorzitter), Marcel Snel, Welkom

13.15-13.45 uur Marcel Snel, ASML, Kwaliteitseisen voor lijmverbindingen bij ASML

13.45-14.15 uur Jan van Bers, Sika, Improved production efficiency and reliability with accelerated adhesive systems

14.15 -14.45 uur Wandong Wang, TU Delft, Surface preparation of Titanium and Carbon Fibre Reinforced Plastics (CFRP) for Aerospace applications

14.45-16.00 uur Pauze en rondleiding in het ASML experience centre

16.00-16.30 uur Richard Oosting (Rich-Bond/ Hechtingsinstiuut TU Delft), De invloed van externe variabelen op de duurzaamheid van lijmverbindingen voor de restauratie van schilderijen.

16.30-17.00 uur John de Kok (Fokker Aerostructures BV), Advances of Cr(VI)-free anodizing development for structural adhesive bonding of aluminium for aircraft structures

17.00-18.00 uur Buffet

Aanmelden:

U kunt zich tot uiterlijk 01-03-2018 aanmelden per email: info@materialenkennis.nl

Maximum aantal deelnemers: 50 personen. Verwerking is op volgorde van inschrijving.

Deelnamekosten:

Voor leden van de BvM/ Sectie Hechting: €100,00 excl. BTW

Overige leden BvM: €125,00 excl. BTW

Niet leden: €150,00 excl. BTW

Hiervoor ontvangt u een factuur.

Bereikbaarheid:

Wordt toegestuurd na boeking

Bestuur Sectie Hechting:

J.A. Poulis (Voorzitter, Hechtingsinstituut TU Delft), R. de Kruijf (secretaris, Sika)

Bestuursleden: J. Vrenken (vice voorzitter, Tata steel), R. Oosting (Rich-Bond), A. Kwakernaak (Hechtingsinstituut TU Delft), P. van Beers (Bostik), F. Wiltink (Edilon Sedra), P. de Vries (ASML), M. Snel (ASML), M. Hagenbeek (TU Delft), K. Custers (Damen Shipyards), B. van Haastrecht (M2i), S. Debruyne (KU Leuven Campus Oostende).

Read more about this lectures here.